Matlamat Dan Objektif Sekolah

Matlamat Sekolah

pencapaian keputusan PMR dan SPM yang cemerlang di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan dari segi kualiti dan kuantiti.


Objektif Sekolah

  • Pencapaian cemerlang dalam kurikulum, HEM dan ko-kurikulum (kualiti dan kuantiti).
  • Persekitaran sekolah yang bersih ceria dan membangun.
  • Budaya patriotik, kekeluargaan dan kepimpinan pelajar.
  • Budaya terima kasih.
  • Mendokumentasikan aktiviti pendidikan.
  • Pemantauan.
  • Pelaporan tahunan.
  • Panduan pengurusan dan buku catatan.
  • Pembangunan staf terancang dan berkesan.
  • Perbelanjaan kewangan berhemah.