Lencana Sekolah

BENTUK : Logo berbentuk perisai yang terbahagi tiga melambangkan ketahanan diri pelajar dalam menjadi insan dan pelajar yang berguna kepada agama, bangsa, dan negara serta taat setia kepada negara serta mengamalkan nilai-nilai murni.

NAMA SEKOLAH : Ditulis pada latar belakang warna putih melambangkan keikhlasan dan kesungguhan memperjuangkan dan meningkatkan nama sekolah.

WARNA KUNING : Melambangkan taat setia kepada raja dan pemerintah.

WARNA MERAH : Melambangkan keberanian dan ketegasan diri menempuh cabarab dan dugaan semasa menimba ilmu.

TIGA ROTAN BERTINDIH : Lambang kecemerlangan dalam bidang kokurikulum.

CAKERAWALA : Lambang kesatuan warga sekolah yang berbilang kaum memajukan masyarakat menuju era globalisasi.

BENTUK GEOMETRI : Lambang kepesatan teknologi.

BUKU : Lambang keazaman dan tekad untuk menimba ilmu sepanjang hayat.

COGANKATA : HIDUP BERILMU BERBAKTI, mengharapkan agar individu pelajar hidup dalam keadaan berilmu.Dengan ilmu yang telah dipelajari, dapat pula berbakti terhadap orang lain.