Profil PengetuaNAMA :  TN. HJ. TAJUDDIN BIN YAHYA

TARIKH LAHIR  :                                                        

GRED JAWATAN : 

KELULUSAN AKADEMIK : 

KELULUSAN IKHTISAS : 

TEMPOH BERKHIDMAT : 

BERKHIDMAT DI SEKOLAH INI :